Werkervaring

De werkervaring die APUT b.v. heeft is de kennis en ervaring die ik heb opgedaan in mijn banen in de civiele techniek gedurende de afgelopen 24 jaar.

De eerste 9 jaar heb ik gewerkt bij de afdeling Tunnelbouw en DIO van de Bouwdienst Rijkswaterstaat. Vervolgens heb ik bijna 14 jaar gewerkt bij Strukton Civiel. Vanaf 1 december 2014 ben ik gestart met APUT BV.

Hieronder is een chronologisch overzicht met beschrijving van mijn werkzaamheden weergegeven.

 

December 2014 tot heden

ORGANISATIE              APUT BV

FUNCTIE                        DGA

WERKZAAMHEDEN: Uitvoeren van opdrachten op gebied van management en consultancy

 

OPDRACHTEN APUT BV

Tender Traverse Dieren dec 2014 – mei 2015

FUNCTIE                    Tendermanager

OPDRACHTGEVER  Mobilis

 

Rijnlandroute juni 2015 – heden

FUNCTIE                    Adviseur Civiele Constructie

OPDRACHTGEVER  Provincie Zuid Holland / Rijkswaterstaat

 

2005 t/m november 2014

ORGANISATIE              Strukton Civiel Projecten

FUNCTIE                        Projectmanager / Tendermanager

WERKZAAMHEDEN:

Verantwoordelijk voor de volledige scope van diverse projecten in binnen- en buitenland. Aansturen van ontwerp in D&C projecten, contractmanagement

UAV-GC, tendermanagement, coördinatie uitvoering.

 

PROJECTEN

Zinktunnel SCL1121 Hong Kong (2014)

Tendermanager voor het gezonken tunneldeel van de metrolijn van MTR. Voor deze tender een half jaar in Hong Kong gewerkt in een internationaal consortium. Opdrachtgever MTR en overheid.

Het betrof een D&C contract.

 

Parkeergarage Lammermarkt Leiden (2014)

Adviseur en ontwerpmanager met betrekking tot bouwkuipontwerp van 2 ronde parkeergarages. Opdrachtgever Gemeente Leiden.

 

Dijkversterking Krimpen (2013)

Tendermanager van samenwerkingsverband Strukton, Zublin, Colijn en Oranjewoud voor de verhoging van diverse dijkvakken in de Krimpenerwaard. Naast ophoging van de dijk ook dijkversterking van diverse dijkvakken met dam- en diepwandconstructies in de dijk. Opdrachtgever Hoogheemraadschap. Het betrof een D&C contract.

 

Padang Indonesië (2013)

Tendermanager van een samenwerkingsverband met Strukton, Arthe en Royal Haskoning voor het maken van een aanbieding voor een boortunnel en havenontwerp in Padang, Indonesië. Opdrachtgever concessiehouder Amagedon.

 

MaVa (2012 – 2013)

Adviseur en contractmanager funderingscombinatie MaVa. Opdrachtgever Rijkswaterstaat. Het betrof een D&C contract.

 

Avenue-2 (2011 – 2012)

Projectmanager Bouwkuipen. Opdrachtgever Rijkswaterstaat. Het betrof een D&C contract..

 

Parkeergarage Houtwal (2009 – 2011)

Projectmanager van de ronde parkeergarage “Houtwal” met een diameter van 60m, diepwanden tot 30m en 20 meter waterdruk. Opdrachtgever gemeente Harderwijk. Het betrof een D&C contract.

 

Haalbaarheidsstudie haven en boortunnel Padang, Indonesië (2008 – 2010)- Tendermanager van een samenwerkingsverband met Strukton, Arthe, Witteveen en Bos en bureau Maidl &Maidl. Project betrof een haalbaarheidsstudie voor een boortunnel en havenontwerp in Padang, Indonesië. Opdrachtgever Ministerie van Economische zaken. Het betrof een PESP-studie.

 

Schoterbrug Haarlem (2006 – 2009)

Projectmanager van een 2,1 km lange brug over het Spaarne. Opdrachtgever gemeente Haarlem. D&C contract.

 

Nieuwe Land Hanzelijn (2005 – 2006)

Tendermanager voor de aanleg van een aarden baan, kunstwerken en station van de Hanzelijn. Opdrachtgever NS/ProRail. Het betrof een D&C contract.

 

Tunnel Drontermeer Hanzelijn (2005)

Tendermanager voor de zinktunnel van de Hanzelijn onder het Drontermeer. Opdrachtgever NS/ProRail. Het betrof een D&C contract..

 

 

2001 t/m 2004

ORGANISATIE               Strukton Civiel

FUNCTIE                         Projectleider Uitvoering

WERKZAAMHEDEN:

Op basis van beleidslijnen en projectomschrijving en voor een deel volgens procedures en richtlijnen zorgdragen voor de verwezenlijking van een project.

Leidinggeven aan de medewerkers van het projectteam.

PROJECTEN

 • Metrostation CS, Noord-Zuidlijn Amsterdam (projectleider Terracon Bruckner: maken van boorpalen vanaf land en water en diepwanden)
 • Parkeergarage Makro Amsterdam (Interim projectleider uitvoering)
 • Randstad Rail (tender OV-terminal, tendermanager ombouw Den Haag CS)
 • Betuwe route Drie (projectmanager Kunstwerken)
 • HSL-1 (Hollandse Meren, projectcoördinator KW)
 • NZ-lijn Amsterdam (tender, aanbesteding, samensteller aanbiedingsboek)
 • Betuweroute BR 8, Zevenaar (BTC-Gelderse Poort, projectleider Zettingsfenomeen)

 

1999 t/m 2001

ORGANISATIE              Bouwdienst Rijkswaterstaat

FUNCTIE                         Afdelingshoofd DIO

WERKZAAMHEDEN   Leidinggeven aan afdeling voor innovatie van tunnels en bruggen.

Onderzoek naar brandveiligheid. Ontwikkelen van Plaxis en 3D-calculaties.

 

1992 t/m 1999

ORGANISATIE              Bouwdienst Rijkswaterstaat

FUNCTIE                        Constructeur en Projectleider

PROJECTEN

 • Westerscheldetunnel Advisering naar aanleiding van schade aan de elementen en vervorming van de schildstaart
 • Boortunnel Groene Hart: Projectleider van het boortunnelgedeelte voor het projectbureau HSL. In de aanbestedingsfase het programma van eisen opgesteld, aanbiedingen van aannemerscombinaties beoordeeld en na gunning het ontwerp van boortunnel en tunnelboormachine begeleid. Ontwerp- en uitvoeringsbegeleiding van de eerste geboorde tunnel in Nederland.
 • 2e Heinenoordtunnel Constructeur/projectleider. In bouwteamverband met Tunnelcombinatie Heinenoord de eerste geboorde tunnel in Nederland ontworpen en uitgevoerd. Als constructeur de berekeningen van de tunnel en boormachine getoetst. Als assistent projectleider de aankoop en bouw van de tunnelboormachine en de uitvoering van het boren van de tunnelbuizen begeleid.
 • Deelname aan diverse COB-commissies, oprichting Contactgroep BoorTunnels, diverse colleges en presentaties gegeven met betrekking tot boortunnels voor HTS-Rotterdam, PAO-cursussen en betonvereniging
 • HSL Betuweroute (constructeur/toetser)